Info en tarieven

Wij zijn gedeeltelijk geconventioneerd. De meest recente tarieven kan u steeds terugvinden op de website van het RIZIV www.riziv.fgov.be

Een kort overzicht vindt u in de tabel hieronder.


verstrekker 
met 
overeenkomst
verstrekker 
zonder 
overeenkomst
Courant  sessie 1
              sessie 2-9
              sessie 9+
33 €
26 €
22,26 €
33 €
26 €
26 €
F acuut (post-operatief)25 €26 €
F chronisch (gangreva, fibromyalgie,..)25 €26 €
E pathologie (zware aandoeningen zoals parkinson, MS, CVA, lymfoedeem,..)25 €26 €

Praktisch:

- Indien u niet aanwezig kan zijn, gelieve 24u op voorhand de praktijk telefonisch te verwittigen. Zo krijgen andere patiënten ook de kans om op dat uur een afspraak te maken.  

- Bij een eerste consultatie in de praktijk brengt u het doktersvoorschrift en een recente klever van de mutualiteit mee. Eventuele aanvragen naar ziekenfondsen kunnen dan snel aangemaakt en verstuurd worden. Gelieve ook vroegere behandelingen (zelfde kalenderjaar) bij een collega kinesitherapeut te melden, dit in het kader van de terugbetaling van het ziekenfonds.

- De betalingswijze gebeurt contant aan het einde van de behandeling (Payconiq of cash). In uitzonderlijke gevallen (huisbezoek) wordt met overschrijving gewerkt. Na ontvangst van betaling en op het einde van een behandelreeks wordt het getuigschrift van verstrekte hulp meegegeven.

- Voor uw hygiëne is het beter om steeds een grote en kleine handdoek mee te brengen. Draag ook ten alle tijde een (chirurgisch) mondmasker en ontsmet uw handen bij het binnenkomen en verlaten van de wachtruimte.

- Wij nemen de tijd om de praktijkruimte steeds grondig te ontsmetten vóór en na elke behandeling. Gezien wij zoveel mogelijk ter beschikking willen staan voor onze patiënten en flexibel zijn naar uren van afspraak toe, bestaat de kans op vertragingen. Wij respecteren elke behandeling en garanderen steeds een kwalitatieve behandelsessie volgens de richtlijnen van het RIZIV.

- De praktijk is vlot bereikbaar, 4 parkeerplaatsen zijn beschikbaar. Ook kunnen rolstoelgebruikers de praktijk langs de achterzijde bereiken.